كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سميه ملاتبار

سميه ملاتبار
[ شناسنامه ]
بي‏قرار ...... پنج شنبه 86/8/3
عشق است ليلي ...... پنج شنبه 86/7/26
گذشت عقربه ها از تو قدرداني كرد ...... پنج شنبه 86/7/19
تنها اگر تو بخواهي ............... ...... دوشنبه 86/7/9
معبر عشق ...... دوشنبه 86/7/2
ياد جووني بخير ...... جمعه 86/6/30
((بتخانه کوير)) ...... دوشنبه 86/6/26
به اميد پرواز ((شوق رمضان )) ...... يكشنبه 86/6/18
((درد عشق است وجگر سوز دوايي دارد )) ...... سه شنبه 86/6/13
((تنها به این بهانه که بارانی ات کنند )) ...... شنبه 86/6/10
((حضرت عشق )) ...... پنج شنبه 86/6/8
آب و هواي ملكوت ...... شنبه 86/6/3
شب آمدو دل تنگم هواي خانه گرفت ...... شنبه 86/5/27
عنان روح ...... سه شنبه 86/5/23
. . . پدر ...... شنبه 86/5/6
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها