سفارش تبلیغ
صبا

بنام او که خوشنویس است و نخواهد بد نوشت

 

امام صادق (ع)یکی از ده معرفتی را که خداوند بر آدمیان ضروری ساخته ،شناخت ابلیس معرفی کرده و امام کاظم (ع)نیز واجب ترین مجاهدت را جهاد در برابر وی دانسته است

به فرموده پیامبر ابلیس همانند خونی در رگ ،در وجود آدمی جریان می یابد .دل آدمی مسکن ورگهایش راهگذار اوست .به هوش باشید که جز با فضل و کمک الهی نمی توان بر او غلبه کرد .براستی به این نکته ساعتها باید اندیشید :دشمنی که برای آدم وحوا سوگند یاد کرد که خیرخواه آنان باشد ،ولی ایشان را فریفت وسبب اخراجشان از بهشت شد و هبوط به کره خاکی را برایشان رقم زد ،با فرزندان آدم که سوگند یاد کرده تا همه آنان را بفریبد و با خود به دوزخ ببرد ،چگونه عمل خواهد کرد ؟

بر اساس روایت ،ابلیس هنگام ولادت هر یک از بنی آدم حاضر میشود و از همان آغاز شیطانی را بر او می گمارد .تا در طول حیات وی را بفریبد .افزون بر آن ابلیس خود نیز همچنان به همراهی اش ادامه میدهد .که وی هنگام هبوط از جایگاه قدسی ملائک به خداوند گفت :به عزت وجلال وعظمتت سوگند ،از فرزندان آدم جدا نمی شوم تا آنهنگام که روح از جسمشان جدا شود .

کوشش برای ترویج برهنگی ،اقدام دیگر ابلیس است که خداوند همه فرزندان آدم را از فروافتادن در آن دام شیطانی بر حذر داشته است .(یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطن ...ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءتهما ) (اعراف آیه 27 )شاید به همین جهت گروهی از مفسران معنای فاحشه (کارزشت )درایه بعد را طواف متداول در عصر جاهلیت به صورت برهنه دانسته وآنرا مصداق فحشا معرفی کرده اند .اکنون نیز این حقیقت برای همگان روشن است که ترویج برهنگی وفحشاء ،جریانی ویران گراست .که از سوی شیطان رهبری میشود .در روایات بسیاری از زنان با عنوان دامهای ابلیس نام برده شده است .براین اساس در روایات نگاه به نامحرم ،و لمس وبوسیدن آنان تیری مسموم از تیرهای ابلیس دانسته شده است .

                                          گفت شیطان که بما اغویتنی         

                                                                               کرد  فعل خود نهان دیو دنی

                                       گفت آدم که ظلمنا نفسنا         

                                                                                 او نبود از فعل خود غافل چو ما

                                   هر که آرَد حرمت او،حرمت بَرَد   

                                                                                 هر که آرَد ،قند لوزینه خورَد 

                                                              

بر اساس روایتی دیگر ،ابلیس نزد یحیی بن زکریا بیشتر حضور می یافت تا روزی حضرت از وی خواست دامها وابزارهای فریب خود را به او بشناساند .ابلیس پاسخ را به فردا موکول ساخت .و روز بعد با چهره ای شگفت انگیز و به همراه اسباب و ابزارهای بسیاری در برابر حضرت یحیی ظاهر شد و پس از معرفی آنها مبنی بر آنکه با برخی، ادیان نادرست را زیبا جلوه میدهم و با برخی زنان را به آراستن خویشتن فرا می خوانم تا بوسیله آنها دیگران را مفتون سازم و با برخی به ترویج موسیقی مبتذل و رقص می پردازم و نخستین راهی که با آن مومنان را به دام می افکنم ،زنان هستند . اگر ازین دامها با اطاعت خداوند رستند ،از دریچه گرد آوری ثروت حرام ،از طریق جلوه گر ساختن طمع وحرص اقدام میکنم .واگر با پناه بردن به خداوند از آن دام رهیدند میکوشم تا بوسیله شراب آنان را به چنگ آرم . آنقدر این کارها را تکرار می کنم تا به یکی از آن راه ها آنان را بفریبم . حتی اگر از پرهیزکارترین مردم باشند


نوشته شده در  پنج شنبه 86/2/13ساعت  6:40 صبح  توسط سمیه ملاتبار 
  نظرات دوستان()

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
آتش بدونِ دود
با احترام به آیه اَلَست
مرد ِ پابه ماه
چادر مشکی ِ خود را بتکانی در باد...
از خودکشی ِ شخصیتی حرف میزنم...
ران ِ ملخی از موری ناتوان
با چادری که تر شده از داغی ِ تنم
[عناوین آرشیوشده]