كل عناوين نوشته هاي سميه ملاتبار

سميه ملاتبار
[ شناسنامه ]
آتش بدونِ دود ...... جمعه 90/8/6
با احترام به آيه اَلَست ...... دوشنبه 90/7/18
مرد ِ پابه ماه ...... شنبه 89/9/20
چادر مشکي ِ خود را بتکاني در باد... ...... پنج شنبه 89/7/15
از خودكشي ِ شخصيتي حرف ميزنم... ...... سه شنبه 89/2/21
ران ِ ملخي از موري ناتوان ...... جمعه 88/9/27
با چادري كه تر شده از داغي ِ تنم ...... جمعه 88/9/6
  ==>   ليست آرشيو شده ها