سفارش تبلیغ
صبا

بنام خدا

تقدیمت میکنم ای پیشگاه عالم قطب امکان،ای صاحب زمین وزمان،ای امام پیروز بر کلّ جهان،وای منتقم وخونخواه سید وسرور آزادگان یا بقیه الله الاعظم.
تسلیت عرض می کنم خدمت همه بازدید کنندگان بزرگوار،اربعین سبکبالان عاشق را،ولی میدانم وقتی وجود تسلای این غم در خودم غیر قابل تحمّل است در بزرگوارانی چون شما چه سخت !
درزیارت ناحیه مقدّسه داریم که امام زمان(عج) نسبت به سیّد الشهداء می فرمایند: اگر زمانه مرا به تأخیر انداخت ونتوانستم در رکاب شما با دشمنان شما بجنگم از بام تا شام به یاد شما اشک می ریزم وبجای اشک حتّی خون می گریم.

 تو می آیی که جنون کشته عصیان نشود         همه شبهای دلم شام غریبان نشود


دست تقدیر چنین رقم زده بود که مردی از دیار افلاکیان ،پشت خیمه های شهادت ،خندقی کند تا امویان نتوانند به حریم امامت نزدیک شوند که آن خندق ،مرز میان حسینیان ویزیدیان بود آری آنروز بود که تیری از کمان (حرمله)رها شد ،نازکترین حنجره (اصغر) تاریخ را درید وتیغی که از پشت دیوار کمین ،فرود آمدعلم دستهای عباس را قلم کرد واشک مشک را جاری ساخت   
ادامه مطلب...

نوشته شده در  شنبه 85/12/19ساعت  1:36 صبح  توسط سمیه ملاتبار 
  نظرات دوستان()

بنام خدائی که عشق آفرین است 

من غلام قمرم غیرقمرهیچ مگو           پیش من جزسخن شمع وشکرهیچ مگو
سخن رنج مگو،سخن گنج مگو         ورازین بی خبری رنج مبر،هیچ مگو
دوش دیوانه شدم،عشق مرادید وبگفت        آمدم نعره مزن،جامه مدرهیچ مگو
گفتم ای عشق من ازچیزدگرمیترسم          گفت آن چیزدگرنیست دگرهیچ مگو


دنیایی که ما درآن زندگی میکنیم ،بهانه ایست برای  ژرف اندیشیدن،که آنوقت تاعرش رویم وچون ستاره های صبح هرروزجهانمان ودنیایمان راروشن کنیم خداوندادرعالم زر،خودت را به گوش جانمان خواندی ویقینمان دادی چون اینست که امروزجرعه به جرعه،لحظه به لحظه سنگین ترشدن رسالتمان رااحساس میکنیم
نفس ماانسانها درمرحله ذات خود موجودی بسیط ویگانه است وانسان همواره وحدتی بی شائبه درخودحس میکند ودرعین حال حقیقتی است دارای درجات ومراتب ،نفس درمرتبه حس ،حس است ودرمرتبه خیال،خیال ودرمرتبه عقل،عقل است ...وانسان همه اینها رادرک میکند به عبارت دیگر نفس اماره همان نفس لوامه است ونفس لوامه همان نفس مطمئنه ...امااینها هم دردرجات مختلفی هستند ودرجات آن هم مربوط به اینست که در،چه درجه ای ازتوجه وآگاهی وصفا وداشتن ایمان ویقین و امثال اینهاباشد والا همه یکی هستند واین نفس رامادرمرحله های مختلف سوق میدهیم
ادامه مطلب...

نوشته شده در  پنج شنبه 85/12/10ساعت  5:16 عصر  توسط سمیه ملاتبار 
  نظرات دوستان()

الحمدلله الذی منعم المجمل المکرم

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی       آخر ای ماه توهمدردمن مسکینی
کاهش جان تومن دارم ومن میدانم         که توازدوری خورشید چه ها می بینی


مولای متقیان امیرمومنان ،حضرت علی میفرمایند: درانجام هرکاری بایدبدانیم اراده کسی قبل ماوجود داردکه مقدم براراده ماست
یعنی هرموقعکه تصمیم به انجام کاری گرفتیم اگرکارمان صورت نگرفت باید بدانیم یکی قبل ما اراده کرده است .هرشخصی کاری،عبادتی که انجام میدهدبایدبداند که خداهدایتگراوست اینجاست که بندگی ما نسبت به خدا مشخص می شود .وقتی خدامیفرماید :خلق الانسان ضعیفا وانتم الفقرا ،یعنی این دو صفت باید برای ماکافی باشد که فقط بندگی اوراکنیم
ادامه مطلب...

نوشته شده در  شنبه 85/12/5ساعت  1:55 عصر  توسط سمیه ملاتبار 
  نظرات دوستان()

بنام خدا

سراپای دلم شیدای آنست       که شیدای سروپای توباشد
غباردل به آب دیده شویم       کنم پاکیزه تا جای توباشد


درحکایات آمده است روزی حضرت سلیمان به همراه لشکریانش باقدرت باد  به سوی مقصدی در حرکت بود .به نزدیکی سرزمین مورچگان رسید.رییس مورچگان که لشکریان سلیمان را دید،به بالای بلندی رفت وفریادبرآورد،یا ایهاالنمل ادخل مساکنکم لایحطعنهم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون .این سخن به گوش حضرت سلیمان رسید حضرت تبسمی نمودوبه باد دستور دادتا اوولشکریانش رادرسرزمین مورچگان فرود آورد سپس رییس مورچگان رابه حضور طلبیدوخطاب به او گفت آیانمیدانی من ولشکریانم به هیچکس ستم نمی کنیم .مورچه پاسخ داد،بله میدانم،امّا من رییس ومهتر مورچگانم وبر مهتران دوراندیشی ونصیحت کوچکتران واجب است .حضرت سلیمان گفت مگرندیدی که من ولشکریانم درهوا حرکت میکردیم پس چگونه ترسیدی
ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 85/12/1ساعت  11:26 عصر  توسط سمیه ملاتبار 
  نظرات دوستان()

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
آتش بدونِ دود
با احترام به آیه اَلَست
مرد ِ پابه ماه
چادر مشکی ِ خود را بتکانی در باد...
از خودکشی ِ شخصیتی حرف میزنم...
ران ِ ملخی از موری ناتوان
با چادری که تر شده از داغی ِ تنم
[عناوین آرشیوشده]